JM Ortho は美しい笑顔をサポートします

ホーム>製品情報>チューブ>ロスタイプバッカルチューブ

ロスタイプバッカルチューブKanno Buccal Tubes Roth type

ダブルコンバーティブルチューブ

トルク アンギュレーション ディスタルオフセット スパン(mm) H.G. タイプ Right/Left .018スロット .022スロット
-14° 14° 3.2 .045"咬合側 WELD UR KE-1R KT-1R
-14° 14° 3.2 .045"咬合側 WELD UL KE-1L KT-1L
-14° 14° 4.0 .045"咬合側 DBS UR KE-1BR KT-1BR
-14° 14° 4.0 .045"咬合側 DBS UL KE-1BL KT-1BL
-25° 3.2 - WELD LR KE-2R KT-2R
-25° 3.2 - WELD LL KE-2L KT-2L
-25° 4.0 - DBS LR KE-2BR KT-2BR
-25° 4.0 - DBS LL KE-2BL KT-2BL

トリプルコンバーティブルチューブ

トルク アンギュレーション ディスタルオフセット スパン(mm) H.G. タイプ Right/Left .018スロット .022スロット
-14° 14° 3.2 .045"咬合側 WELD UR KE-3R KT-3R
-14° 14° 3.2 .045"咬合側 WELD UL KE-3L KT-3L
-14° 14° 4.0 .045"咬合側 DBS UR KE-3BR KT-3BR
-14° 14° 4.0 .045"咬合側 DBS UL KE-3BL KT-3BL

シングルコンバーティブルチューブ

トルク アンギュレーション ディスタルオフセット スパン(mm) タイプ Right/Left .018スロット .022スロット
-14° 14° 3.2 WELD UR KE-4R KT-4R
-14° 14° 3.2 WELD UL KE-4L KT-4L
-14° 14° 3.2 DBS UR KE-4BR KT-4BR
-14° 14° 3.2 DBS UL KE-4BL KT-4BL

※ベース幅
 7.0mm

-14° 3.2 DBS UR KEL-4BR -
-14° 7°< 3.2 DBS UL KEL-4BL -
-25° 3.2 WELD LR KE-7R KT-7R
-25° 3.2 WELD LL KE-7L KT-7L
-25° 3.2 DBS LR KE-7BR KT-7BR
-25° 3.2 DBS LL KE-7BL KT-7BL

※ベース幅
 7.0mm

-25° 3.2 DBS LR KEL-7BR -
-25° 3.2 DBS LL KEL-7BL -

シングルチューブ

トルク アンギュレーション ディスタルオフセット スパン(mm) タイプ Right/Left .018スロット .022スロット
-14° 14° 2.8 WELD UR KE-6R KT-6R
-14° 14° 2.8 WELD UL KE-6L KT-6L
-14° 14° 3.2 DBS UR KE-6BR KT-6BR
-14° 14° 3.2 DBS UL KE-6BL KT-6BL
-25° 2.8 WELD LR KE-5R KT-5R
-25° 2.8 WELD LL KE-5L KT-5L
-25° 3.2 DBS LR KE-5BR KT-5BR
-25° 3.2 DBS LL KE-5BL KT-5BL

*H.G.…ヘッドギアチューブ  DBS…ダイレクトボンディング